FLOOROPAL M TOP

FLOOROPAL M TOP, özel çimentolardan, dolgu malzemelerinden, bağlayıcılardan ve son nesil katkı malzemelerindenoluşan, elle veya pompa ile uygulanabilen bir mikrobetondur. Tek katta 4 – 15 mm kalınlıkta uygulanmak üzeregeliştirilmiştir. 

UYGULAMA ALANLARI

FLOOROPAL M TOP, yeni inşaatlarda ve yenilenmesi gereken zeminlerde uygulanır. Uygulama alanı, çoğunlukla yüksekaşınma ve basınç mukavemeti istenen, ağır yüklere ve trafiğine maruz sanayi ve depolama tesisleri olmakla birlikte,çok süratli bir şekilde tamamlanması veya yenilenmesi gereken show-room, dükkân veya umuma açık alanlar için deideal bir malzemedir.İyi bir planlama ile 1-2 bin metrekarelik bir alanın bir hafta sonunda FLOOROPAL M TOP ile kaplanarak tekrar kullanımasokulması mümkündür.Bir zemin hazırlık malzemesi olarak FLOOROPAL M TOP, kullanılan yapıştırıcılar ve spor amaçlı zemin kaplamalarıyla dauyumludur.Kimyasal dayanım gerektiren ilaç, gıda vb sanayi zeminlerinde FLOOROPAL M TOP, epoksi, poliüretan vb. boyalar içinuygun ve ekonomik bir alt yapı hazırlığı sağlar.FLOOROPAL M TOP ‘un görünümü, normal beton zeminle benzerdir. Uygulama tekniğinden kaynaklanan renkfarklılıkları görülebilir (örneğin mala hareketlerinin oluşturduğu çizgiler).FLOOROPAL M TOP, bünyesinde kazein veya başka protein içeren katkı maddeleri bulunmadığından, malzemeözellikle hastanelerde ve gıda üretim veya depolama mahallerinde kullanıma uygundur.


UYGULAMA YÜZEYLERİ

FLOOROPAL M TOP, yeni ve yenilenmesi gereken sanayi zeminleri için geliştirilmiştir. Üzerine uygulanacağı betonunçekme mukavemetinin en az 1.5 N/mm² olması gerekir. Bu değerin daha düşük olması halinde NEA Teknikbölümüne danışınız.

FLOOROPAL M TOP uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzeyüzerine derz olarak aktarılmalıdır.


UYGULAMA KALINLIĞI

 FLOOROPAL M TOP’un uygulama kalınlığı her katta 4-15 mm olup bu değerler dışına çıkılmamalıdır.

 FLOOROPAL M TOP kullanımından önce, mevcut yüzeye ilişkin bir kot araştırması yapılması önerilir. Malzemenintolerans sınırlarını aşmamak amacıyla, FLOOROPAL M TOP kullanımından önce, mevcut yüzeydeki aşırı kotfarklılıkları FLOOROPAL REPAIR MORTAR veya FLOROPAL M BASE ile giderilmelidir.

 FLOOROPAL REPAIR MORTAR, FLOOROPAL M TOP uygulamasından önce zeminde görülebilecek çatlak, kırık,çöküntü alanlarının tamirinde kullanılmalıdır. Kullanım kalınlığı 2-50 mm arasındadır. FLOOROPAL REPAIR MORTARçok süratle kürlenerek, yapılan tamirlerden 3-4 saat sonra FLOOROPAL M TOP uygulamasına başlanabilemesine,böylece aynı gün içinde hem tamirlerin yapılmasına hem de son katın uygulanmasına olanak sağlar.

 FLOOROPAL M BASE, zemindeki dalgalanmalar veya kot gereksinimleri nedeniyle FLOOROPAL M TOP ‘un kalınuygulanması gereken alanlarda ilk dolgu katı olarak uygulanarak ekonomi ve uygulama hassasiyeti sağlar. Kullanımkalınlığı 2-100 mm arasındadır.


SU DAYANIMI

Sertleştikten sonra FLOOROPAL Serisi ürünlerin üzerine su dökülmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun süre boyuncasu altında bulundurmak, direnci normal değerinin altına düşürebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma süresinin ardındanortadan kalkar.

KİMYASAL DAYANIM

FLOOROPAL Serisi ürünlerin kimyasallara karşı dayanıklılığı, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin süreklikimyasallara maruz kalması olasılığı varsa, yüzey korunmalıdır.

TÜKETİM

Uygulama yapılacak yüzeye bağlıdır. Kuru malzeme tüketimi, 1 mm kalınlık için 1,70 kg/m²’dir.


UYGULAMA

Yüzey hazırlığı:Uygulama öncesinde kaplanacak yüzeyin sert, ve sağlam olduğu tespit edilmeli, yüzey, yabancı maddelerden arındırılmışolmalıdır. Tüm toz ve parçacıklar, yüzeyden temizlenmelidir. Çimento şerbeti veya eski kaplamalar mekanik olaraksökülmelidir. Yağ veya gres lekeli betonu, pürmüzle yakarak ve/veya özel bir gres temizleyicisi uygulayarak temizlemekgerekebilir.FLOOROPAL M TOP uygulamasından önce dolgu/tamir amacıyla kullanılabilecek malzemeler “UYGULAMAKALINLIĞI” paragrafında anlatılmıştır. Farklı yapıda malzemelerin kullanımı FLOOROPAL M TOP ‘un uzun sürelidayanımına zarar verebilir, çatlama veya zeminden kopmaya neden olabilir.

Astarlama:FLOOROPAL Primer 13, hazırlanan yüzey üzerine yumuşak bir fırça veya astar pompası ile uygulanmalı, göllenmelerengellenmeli ve kurumasına izin verilmelidir (normal koşullarda 3 – 4 saat). Uygulama yapılacak zeminin emiciliği yüksekise, FLOOROPAL Primer 13, birinci kat için 1:5, ikinci kat için ise 1:3 oranında temiz su ile inceltilerek uygulanmalıdır.Sağlam beton yüzeylerde 1:3 oranında inceltilmiş tek kat yeterlidir. Farklı zeminler üzerine uygulama söz konusu ise,inceltme oranları ve uygulama teknikleri için lütfen NEA’ ya danışınız.FLOOROPAL Primer 13, sıcaklığı +10C’nin altında olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey kuru olmalı, bağıl nem% 70’in altında bulunmalıdır. Kuruma süresinin yeterli olmaması, düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem film oluşumunuetkileyerek, yüzeyi tam olarak kaplamasını önleyebilir.

Karıştırma:Malzeme %20 oranında (25 kg torbaya 5.00 litre) temiz su ile karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde, matkap ucunatakılmış pervane veya NEA tarafından onaylanacak bir pompa kullanılmalıdır. Pervane ile karıştırmada, karıştırma süresi2 dakikadan az olmamalıdır.Karıştırılan malzeme 20 dakika içinde kullanılmalı, malzeme sıcaklığı +5 C ile +20 C arasında olmalıdır. Kurumalzemenin kullanımdan önce fazla soğuması veya ısınması, karışımın akışkanlık özelliklerini etkileyebilir.

Uygulama:Karıştırılan malzeme yüzeye el veya pompa ile yayılarak dökülür. Malzemenin üzerinden çelik spatula veya kirpi rulo ilegeçilerek malzemenin içindeki hava kabarcıklarının çıkışı kolaylaştırılır. Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıklabiçimlendirilebilir veya kesilebilir, böylelikle istenen düzeltmeler yapılabilir.Flooropal Serisi ürünler, +10C’den soğuk veya +30ºC’den sıcak ortamlarda uygulanmamalıdır. Zemin, uygulamayıizleyen 48 saat boyunca dona karşı korunmalıdır. Ortam havasının bağıl nemi %70’in altında olmalıdır. Uygulamasırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kürmembranlarının kullanılması gerekmez. FLOOROPAL M TOP uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı vedilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır.

AMBALAJ

FLOOROPAL Serisi ürünler, 25 kg’lık kâğıt torbalarda sunulmaktadır.

DEPOLAMA SÜRESİ

FLOOROPAL M TOP kuru ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. 8 torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir.

TEMİZLİK

Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Çimento içerdiğinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliği vardır. Gözlerinizi koruyun vecildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik bilgisayfalarımıza başvurun.FLOOROPAL M TOP, yanmaz, alev almaz, duman üretmez.

TEKNİK SERVİS

Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen Teknik Servisimize danışınız.

%20 oranında su ile karıştırılan, 28 gün süreyle +23C sıcaklık ve %50 bağıl nem ortamında bekletilen malzemeninsağladığı teknik değerler aşağıdadır.

Teknik Özellikler

Eğilme mukavemeti > 8 N/mm²

Basınç mukavemeti > 40 N/mm²

Betona aderans (SS 92 35 07) 3 N/mm²

Serbest rötre % 0,04 – 0,06

Uygulama Özellikleri

MINTEC Halka Testi (SS 92 35 19) 145 - 155 mm

Sıvı karışım süresi 15 - 20 dakika

pH değeri Yaklaşık 11

Sertleşme süresi (yaya trafiği) 1 - 3 saat

Sertleşme süresi (hafif yük trafiği) 24 saat

Sertleşme süresi (ağır yük trafiği) 7 gün

Yukarıda verilen sertleşme süreleri 10 mm kalınlığında bir katman için geçerlidir ve sıcaklık, bağıl nem ve yüzeyiniçerdiği nem miktarına göre farklılık gösterir.

  1. FLOOROPAL M TOP, Sanayi zeminlerinin, önemli kot sorunları yaşamadan uzun ömürlü, yüksek dayanımlı ve tozumayan bir BETON ile kaplanarak yenilenmesine olanak sağlar.
  2. FLOOROPAL M TOP, süratle uygulanır, uygulama yapılan alanın hızlı bir şekilde tekrar kullanıma sokulabilmesine olanak verir. Uygulama tamamlandıktan 2 - 3 saat sonra üzerinde yürünebilir.
  3. FLOOROPAL M TOP, hızlı sertleşme, mekanik direnç ve kendiliğinden yayılma özelliklerini, düşük rötre özelliğiyle birleştirir.
  4. FLOOROPAL M TOP, üzeri örtülmeden kullanılır. İstenirse renklendirilebilir. Anti bakteriyel özelliklerin arandığı gıda ve sağlık sektörlerinde üzerine şeffaf veya renkli epoksi boya için düzgün altyapı oluşturur. 
0 (312) 473 36 32